Доставка на нови летни и зимни гуми за моторни превозни средства /МПС/, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
28 март 2018
Вид процедура:Събиране на оферти чрез обява.
Обява:Изтегли
Информация за обява:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:28 март 2018
Други документи:
Message