Процедури по ЗОП
Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
6 март 2018
|
Публично състезание
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 февруари 2018
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 октомври 2017
|
Открита процедура


Процедури по ЗОП - чл.20
Доставка на нови, резервни авточасти по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
10 ноември 2017
|
Събиране на оферти чрез обява.
Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
2 ноември 2017
|
Събиране на оферти чрез обява.
Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2017 година, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
24 август 2017
|
По реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Message