Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
27 ноември 2018
|
Събиране на оферти чрез обява.
Доставка на нови, резервни авточасти по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
22 ноември 2018
|
Събиране на оферти чрез обява.
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
3 септември 2018
|
Събиране на оферти чрез обява.
Внедряване на Геопространствена информационна система за управление на данни за ВиК мрежи (ГИСУДВКМ), експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
30 юли 2018
|
Събиране на оферти чрез обява.
Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
29 май 2018
|
Събиране на оферти чрез обява. След наложилото се по силата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП удължаване на срока за получаване на оферти датата и часът на отваряне се изменят както следва: Дата: (дд/мм/гггг) [12/06/2018] Час: (чч:мм) [09:30]
Доставка на нови летни и зимни гуми за моторни превозни средства /МПС/, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
28 март 2018
|
Събиране на оферти чрез обява.
Page: 1 of 1
Results: 6
Message