Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация
25 юли 2018
|
Публично състезание
Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация
25 юли 2018
|
Публично състезание
Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация
4 юли 2018
|
Публично състезание
Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
16 май 2018
|
Публично състезание
Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
6 март 2018
|
Публично състезание
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 февруари 2018
|
Публично състезание
Page: 1 of 1
Results: 6
Message