Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 октомври 2017
|
Открита процедура
Page: 1 of 1
Results: 1
Message