Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
7 август 2019
|
Публично състезание
Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
7 август 2019
|
Публично състезание
Доставка на аварийни скоби, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково
12 юли 2019
|
Публично състезание
Page: 1 of 1
Results: 3
Message