Доставка на горива за автопарка и гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, град Хасково, за период от 3 години.
24 януари 2020
|
Договаряне без предварителна покана за участие
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
25 септември 2019
|
Открита процедура
Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
7 август 2019
|
Публично състезание
Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
7 август 2019
|
Публично състезание
Доставка на аварийни скоби, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково
12 юли 2019
|
Публично състезание
Page: 1 of 1
Results: 5
Message