Доставка на нови, резервни авточасти по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
10 ноември 2017
|
Събиране на оферти чрез обява.
Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
2 ноември 2017
|
Събиране на оферти чрез обява.
Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2017 година, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
24 август 2017
|
По реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Page: 1 of 1
Results: 3
Message