Доставка на нови, резервни авточасти по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - гр. Хасково
13 декември 2019
|
Събиране на оферти чрез Обява
Доставка на апаратура за надграждане на съществуващи химична и микробиологична лаборатория за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково
29 октомври 2019
|
Събиране на оферти чрез обява
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
9 октомври 2019
|
Събиране на оферти чрез обява
Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
26 юни 2019
|
Събиране на оферти чрез обява
Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
23 май 2019
|
Събиране на оферти чрез Обява
Обобщена информация за 2018 г.
29 март 2019
|
съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Обобщена информация за 2017г.
28 март 2018
|
съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Page: 1 of 1
Results: 7
Message