Доставка на апаратура за надграждане на съществуващи химична и микробиологична лаборатория за нуждите на Водоснабдяване и Канализация ЕООД, гр. Хасково
29 октомври 2019
Вид процедура:Събиране на оферти чрез обява
Обява:Изтегли
Информация за обява:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:29 октомври 2019
Други документи:
Message