Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково
9 октомври 2019
Вид процедура:Събиране на оферти чрез обява
Обява:Изтегли
Информация за обява:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:9 октомври 2019
Други документи:
Message