Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2016 година, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
19 август 2016
|
По реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Доставка на чакъл за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
8 август 2016
|
Обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Доставка на електроматериали за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
5 август 2016
|
Обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Page: 1 of 1
Results: 3
Message