Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2016 година, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
19 август 2016
Вид процедура:По реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Обява:Изтегли
Информация за обява:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:19 август 2016
Message