Доставка на чакъл за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
8 август 2016
Вид процедура:Обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
Обява:Изтегли
Информация за обява:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:8 август 2016
Други документи:
Message