Обобщена информация за 2019 г.
30 март 2020
Вид процедура:Съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Обява:Изтегли
Информация за обява:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:30 март 2020
Message