„Приемане, извозване и оползотворяване на утайки от ПСОВ – Хасково и ПСОВ – Свиленград, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Хасково“
4 юни 2020
Вид процедура:Договоряне без предварителна покана за участие
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:4 юни 2020
Допълнителна информация:
  • Датата и часът на договарянето се променят, както следва: 23.06.2020г., 14:00 часа.
    23 юни 2020
Други документи:
Message