„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Хасково“
20 февруари 2020
Вид процедура:Договаряне без предварителна покана за участие
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:20 февруари 2020
Други документи:
Message