„Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково“
12 юни 2020
Вид процедура:Публично състезание
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:12 юни 2020
Други документи:
Message