Обобщена информация за 2017г.
28 март 2018
Вид процедура:съгласно чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Обява:Изтегли
Информация за обява:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:28 март 2018
Message