Доставка на горива за автопарка и гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, град Хасково, за период от 3 години.
24 януари 2020
Вид процедура:Договаряне без предварителна покана за участие
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:24 януари 2020
Други документи:
Message