Доставка на горива за зареждане на автомобилите от търговски обекти /бензиностанции/ на изпълнителя и доставка на Газьол за промишлени и комунални цели за отопление на сградите на ПС Ябълково и "В и К" ЕООД - Хасково.
29 август 2017
Вид процедура:Договаряне без предварителна покана за участие
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:29 август 2017
Други документи:
Message