Доставка на водопроводно оборудване, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
3 април 2019
Вид процедура:Публично състезание
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:3 април 2019
Други документи:
Message