Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
8 февруари 2019
Вид процедура:Процедура на договаряне без предварителна покана за участие
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:8 февруари 2019
Други документи:
Message