Изпитване на образци (извадки) от води, съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г., за проучване, ползване и опазване на подземните води за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
26 юни 2019
Вид процедура:Процедура на договаряне без предварителна покана за участие
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:26 юни 2019
Други документи:
Message