Доставка на аварийни скоби, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр. Хасково
12 юли 2019
Вид процедура:Публично състезание
Решение:Изтегли
Обявление:Изтегли
Документация:Изтегли
Образци и приложения:Изтегли
Дата на публикуване в сайта на АОП:12 юли 2019
Други документи:
Message