„Изпитване на образци (извадки) от отпадъчни води, съгласно Наредба № 7 от 14.11.2000 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“
28 януари 2020
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
25 септември 2019
|
Открита процедура
Доставка на водопроводно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
6 март 2018
|
Публично състезание
Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и фитинги, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 февруари 2018
|
Публично състезание
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 октомври 2017
|
Открита процедура
Доставка на чакъл, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
1 август 2017
|
Публично състезание
Доставка на асфалтобетон плътна смес, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
1 август 2017
|
Публично състезание
Доставка на аварийни скоби за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
12 април 2017
|
Публично състезание
Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
3 април 2017
|
Публично състезание. На 03.05.2017 година, в 15:00 часа, в зала 51, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Хасково, ул. Сакар 2, ще бъдат отворени пликовете „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап участници в публично състезание, с предмет „Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”.
Доставка и монтаж на фини решетки от неръждаем материал за ПСОВ – Хасково, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково
28 март 2017
|
Публично състезание
Page: 1 of 2
Results: 15
Message